اخبار ونداطب

حضور ونداطب در سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

حضور ونداطب در سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران به عنوان یکی از بزرگترین رخداد های خدمات آزمایشگاهی و تشخیص پزسکی ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و تشخیص پزشکی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی بوده تا در این صنعت شرکت ونداطب دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این حوزه، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.
شرکت ونداطب مفتخر به حضور در سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران به منظورارائه انواع مواد و تجهیزات آزمایشگاهی و علوم زیستی با ارائه طیف وسیعی از محصولات خود از شرکتهای معتبر جهانی همچون کورنینگ و زیر مجموعه آن Falcon, Axygen, Pyrex بوده است .
ازبازدید تمام عزیزان و متخصصین محترم از غرفه این شرکت قدردانی می گردد و باعث خرسندی ماست.

دیدگاهتان را بنویسید